ვიცხოვროთ ჯანსაღი შეგნებებით , დაცულ გარემოში


კოჩალიძე მაია სანდრო, რიყეთის საჯარო სკოლა
ხულო
2015-02-27
2015-05-27
პროექტის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაბინძურებასთან და უკანონო ხის ჭრასთან დაკავშირებით. პროექტის ფარეგლებში მოხდება შეხვედრა კომპეტენტურ პირებთან, ექიმთან, სოფლის რწმუნებულთან. მოეწყობა შეხვედრა მუნიციპალიტეტის პოლიციის თანამსრომელთან სამართლებრივ საკითხებზე. ასევე მოეწყობა დასუფთავების აქცია, ნახატების გამოფენა და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანება. გაიმართება ნაგვის ურნების დადგმასთან დაკავშირებით ადვოკატირების კამპანია.
3 თვე
450 დოლარი
336
336