,,ბიბლიოთეკა-წიგნიერების ქვაკუთხედი“


დიდიძე ხათუნა თეიმურაზი, შპს „მზეკაბანი 2007“
თერჯოლა
2015-03-02
2015-05-02
სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის გამდიდრების მიზნით ჩატარდება აქცია "ერთი წიგნი სკოლას", სხადასხვა მხარეებს გადაეგზავნებათ წერილები პროექტში ჩართულობის მიზნით, მომზადდება ბუკლეტები, ჩატარდება წაკითხული წიგნის პრეზენტაცია და ლიტერატურული საღამო, პატარებისთვის მოეწყობა წიგნების კითხვის საღამო და დაიდგმება სპექტაკლი "კუდაბზიკეთი". ინფორმაცია გაშუქდება გაზეთ "თერჯოლის" მიერ.
2 თვე
450 დოლარი
201
201