ღია სივრცე


აფხაზავა ხათუნა რომანი, სსიპ–ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ხაჯალიის საჯარო სკოლა
ლანჩხუთი
2015-03-03
2015-06-03
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში თვითშემოქმედებითობის გაღრმავება თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების მიზნით. ამისათვის სკოლაში მოეწყობა რადიო კვანძი. მოსწავლეები შეიძენენ კვლევის, ანალიტიკური ანალიზის, ინფორმაციის მოძიების უნარ-ჩვევებს. ამ მიზნით ჩატარდება ტრენინგი ჟურნალისტის მიერ, მოსწავლეები ყოველკვირეულად მოამზადებენ რადიო გადაცემებს და გადაცემების თემა შერჩეულ იქნება სკოლაში და თემში ჩატარებული გამოკითხვის საფუძველზე.
3 თვე
450 დოლარი
250
250