სუფთა სოფელი და მაღალი ეკოლოგიური განათლება ნიკრიანელებს!


მახარაშვილი ანა თორნიკე, ნუკრიანის #1 საჯარო სკოლა
სიღნაღი
2015-03-04
2015-05-04
პროექტის მიზანია სოფელში უკეთესი ეკოლოგიური გარემოს შექმნა. ამ მიზნით გადაღებულ იქნება ფილმი, დაიბეჭდება ფლაერები, ორგანიზაცია ეკოვიჟენის წარმომადგენლები ჩაატარებენ ტრენინგს ნარჩენების მდგრადი გამოყენების შესახებ, ჩამოყალიბდება ეკო. კლუბი, ჩატარდება დასუფთავების და გამწვანების აქციები, მოსწავლეები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთან ერთად შემოივლიან სოფელს ურნებს საჭირო რაოდენობის და რეკრეაციული ზონების გამოვლენის მიზნით, შეგროვდება მაკულატურა, რომელიც ნაწილი ჩაბარდება, ხოლო ნაწილით კი მოსწავლეები დაეუფლებიან მეორადი ქაღალდების გამოყენების კულტურას. ინფორმაცია გაშუქდება გაზეთ "კახეთის ხმა"-სა და ვებ. გვერძე www.chemisofeli.ge.
2 თვე
440.1 დოლარი
350
350