ჩვენ გვიყვარს ჩვენი სოფელი


მჭედლიშვილი მარინე რობერტი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სსიპ სოფელ ბოგვის საჯარო სკოლა
თეთრიწყარო
2015-03-06
2015-05-06
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში ამაღლდეს გარემოს დაცვისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა. ამ მიზნით მოხდება სოფელში სანიაღვრე არხების გაწმენდა, დამზადდება ბანერები რომლის საშუალებითაც მოსახლეობას შეახსენებენ და მოუწოდებენ არხების გაწმენდისაკენ. ადვოკატირებას გაწევენ სანაგვე ურნების დამატების თაობაზე, პროექტში ჩართვის მიზნით მოეწყობა შეხვედრა მშობლებთან, გამოიკვრება დაბინძურების შემთხვევაში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები საზოგადოების თავშეყრის ადგილას, მოეწყობა პროექტის დახურვის ღონისძიება.
2 თვე
0 დოლარი
300
300