ჩვენ მომავალი მოქალაქეები ვართ


ქარუხნიშვილი ვაჟა ვლადიმერი, სსიპ რუსთავის #6 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2015-03-07
2015-05-07
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში გაიზარდოს მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი თვითშეგნება და შეიძინონ ადვოკატირების უნარ-ჩვევები დამხმარე სახელმძღვანელოს "თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისათვის", დაიბეჭდება ბუკლეტები, სხვა სკოლების ჩართულობით ჩატარდება ტურნირი "ვინ უკეთ იცნობს კანონმდებლობას ქალაქის თვითმმართველობის შესახებ. ჩატარდება თემის გამოკითხვა, პრობლემები აისახება ფოტოებზე და მოხდება მათი ადვოკატირება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას და დაესწრებიან საკრებულოს სხდომას.
2 თვე
450 დოლარი
1000
1000