რა ხდება ქუჩაში


სუხაშვილი ნატა იოსები, თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა-ბაღი
თბილისი
2015-03-13
2015-06-13
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. კერძოდ კი ქუჩის ბავშვთა თავშესაფარ "ცისარტყელას"-სთან თანამშრომლობა და მათ ბენეფიციარებში სხვადასხვა უნარ-ჩვევების განვითარება. კერძოდ კი მათთვის ძერწვის, ხატვის და ხელის თოჯინების შექმნის სწავლება. მოხდება მათი პრობლემების გამოკითხვა, რიყეზე მოწყობა შემეცნებით გასართობი ღონისძიება (გამოყენებულ იქნება ევრითმია), მოხდება დოკუმენტური ფილმის ჩვენება და საზოგადოებისთვის ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის გაცნობა.
3 თვე
450 დოლარი
18
18