ახალგაზრდული სტუდია მომავლის სამსახურში


ბერიძე ხათუნა თამაზი, შპს. "საუნჯე" სკოლა "ნაკადული"
რუსთავი
2015-05-29
2015-06-29
პროექტის მიზანია სკოლაში შეიქმნას ახალგაზრდული სტუდია. რომელიც გააშუქებს ახალგაზრდების, თემის და ქალაქის აქტუალურ საკითხებს. ჩაწეს ინტერვიუებს მოსახლეობაში და იმუშავებს "სუპერმარკრტის" წინ საგზაო ნიშნების მოწესრიგებაზე (ზებრა გადასასვლელის საჭიროებაა).
1 თვე
0 დოლარი
1100
1100