სისუფთავის დაცვა ჩვენი ჯანმრთელობისათვის


კოჩალიძე მინდია ავთანდილ, სოფელ ჩუნჩხის საჯარო სკოლა
ახალქალაქი
2015-06-01
2015-09-01
პროექტის მიზანია სკოლის საპირფარეშოს აშენება. ასევე პროექტის ფარგლებში მოხდება პროექტის პრეზენტაცია, მოეწყობა შეხვედრა სოფლის ექიმთან, დასუფთავდება სკოლის ტერიტორია, მომზადდება საინფორმაციო ბუკლეტები, მოეწყობა სოფლის გამგებლის შუამდგომლობით სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრა რათა გაუფრთხილდნენ სკოლის წყალმომარაგების მილს.
3 თვე
450 დოლარი
420
420