შევუქმნათ მოსწავლეებს უკეთესი გარემო


ასლანიძე მაია შაქრო, ცეცხლაურის # 1 საჯარო სკოლა
ქობულეთი
2015-06-18
2015-08-18
პროექტის მიზანია სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა. პროექტ ის ფარგლებში მოეწყობა სკოლის ეზოსში დასუფთავებისა გამწვანების აქციები და დასასვენებელი სკამები.
2 თვე
450 დოლარი
220
220