ჯანმრთელი გარემო მამავალი თაობისათვის....


ნაზარეტიან გენდრიკ არშალუის, სოფელი კარწახის საჯარო სკოლა
ახალქალაქი
2015-06-19
2015-08-19
პროექტის მიზანია სკოლის გარემოს გაუმჯობესება. კერძოდ კი შემოიღობება სკოლის ეზო. ჩატარდება დასუფთავების აქცია და კონფერენცია: "როგორ შევინარჩუნოთ სუფთა ჟანგბადი". პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობა შედგება სოფელში არსებულ ეროვნულ პარკთან, რომელიც გადმოსცემს სკოლას სხვადასხვა ნარგავებს ეზოს გასამწვანებლად.
2 თვე
450 დოლარი
162
162