ჯანსაღი გარემო-ჯანსაღი თაობისთვის


შაინიძე ლალი დავითი, სსიპ გიორგი შაინიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის საჯარო სკოლა
ქობულეთი
2015-06-19
2015-08-19
პროექტის მიზანია სკოლაში სპორტული დარბაზის შეკეთება ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით. პროექტის ფარგლებში მიმართავენ ადგილობრივ თვითმმართველობას დახმარების მიზნით. გრანტის თნხებით მოხდება სპორტული დარბაზის კედლების შეკეთება და შეღებვა. ასევე მოეწყობა კალათბის ფარები.
2 თვე
450 დოლარი
284
284