სკოლის ეზოში სკვერის კეთილმოწყობა


თვალავაძე ლიანა მიხეილი, # 127 საჯარო სკოლა
თბილისი
2015-06-21
2015-09-21
პროექტის მიზანია სკოლის ეზოში სკვერის მოწყობა. ჩატარდება პროექტის პრეზენტაცია, მოწესრიგდება წყალგაყვანილობის სისტემა და მოეწყობა შადრევანი, შეიღებება ღობე, დაირგვება სხვადასხვა სახის ნარგავები და მოხდება სკვერის საზეიმო გახსნა.
3 თვე
450 დოლარი
560
560