ზაფხულის სკოლა


ქადიეშვილი ქეთევან ვასილი, ოზურგეთის # 5 საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2011-05-08
2011-06-08
პროექტი მიზნად ისახავს სახაფხულო ბანაკის ორგანიზებას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ახალგაზრდები, მათ შორის სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და გაეცნობიან სამოქალაქო განათლების სხვადსხვა საკითხებს. პროექტის ფარგლებში მოხდება არსებულის სამოქალაქო განათლების ოთახის რეაბილიტაცია.
1 თვე
450 დოლარი
97