ნაადრევი ქორწინება


ოსეფაშვილი ლამზირა ილიას ასული, სავანეთის საჯარო სკოლა
ბოლნისი
2015-10-28
2015-12-28
პროექტის მიზანია ნაადრევის ქორწინების პრევენციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა დისკუსია და გამოფენა, მოხდება შეხვედრა იმ ქალბატონებთან, რომელთაც თავად განიცადეს ეს საკითხი, ჩაწერილ იქნება ინტერვიუები ფსიქოლოგთან და სოც. მუშაკთან, მომზადდება ფილმი და დაიდგმება სპექტაკლი. შეიქმნება ესეები, სლოგანები, სარეკლამო აფიშები და გაიკვრება სოფლის ცენტრში. ჩატარდება ექიმთან და უფლებადამცველთან შეხვედრა. მოეწყობა პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება.
2 თვე
446.83 დოლარი
130
130