ყველა-ფერი ბავშვებს !!!


kartvelishvili teona koba, მე-11 საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-05-09
2011-05-09
პროექტი ითვალისწინებს თბილისის კრიზისული ცენტრის არსაზრდელების ორკვირიან აქტივობებში ჩართვას სხვადასხვა მიმართულებით. ეს აქტივობები მიზნად ისახავს პროექტში მიღებული გამოცდილებების საფუძველზე ბავშვებმა შეძლონ ქვეყნის ინტერესებისა და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება, დამოუკიდებლად ცხოვრება და გადაწყვეტილების მიღება,გახდნენ შემოქმედები,შეძლონ კომუნიკაცია ინდივიდებთან და ჯგუფებთნ, იყვნენ კანონმორჩილი ტოლერანტი მოქალაქეები,გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები, გამოიმუშაონ თანატოლებთან (კლუბის წევრებისა და სკოლის თვითმმართველობის სახით)ურთიერთობების უნარჩვევები.
0 თვე
450 დოლარი
32