სათნოების თაიგული


გოგოლაშვილი ნინო მიხეილის ასული, სანდრო შანშიაშვილის სახ.სოფ.ჯუგაანის საჯარო სკოლა
სიღნაღი
2015-11-09
2016-01-09
პროექტის მიზანია მოსახლეობაში შშმ პირთა მიმართ ცნობიერების ამაღლება. მათდამი დამოკიდებულების დადგენის მიზნით ჩატარდება გამოკითხვა, მომზადდება სადისკუსიო თემები, მოეწყობა ფილმის ჩვენება, თვითმმართველობასთან და საინტერესო სტუმართან შეხვედრა, დაიბეჭდება და გავრცელდება ბუკლეტები, ჩამოყალიბდება სკოლაში მხატვრული წრე, ჩატარდება ტრენინგი, მოეწყობა ექვსკურსია სიღნაღის უმწეოთა კავშირში "ქედლები", რომელთა მიერაც ჩატარდება შემდგომ სკოლაში კონცერტი. პროექტის გაშუქება მოხდება ადგილობრივი მედიის საშუალებით. პარალელურად სკოლაში მოეწყობა სკვერი.
2 თვე
450 დოლარი
442
442