მინერალური წყალი „ხოფური“


ახვლედიანი ანა , ლენტეხის რაიონი, ხოფურის საჯარო სკოლა
ლენტეხი
2015-11-12
2016-02-12
პროექტის მიზანია სოფელში არსებული მინერალური წყლის გამოკვლევა, პოპულარიზაცია. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა შეხვედრები მოსახლეობასთან, ჩაიწერება ინტერვიუები იმ ადამიანებთან, რომელთაც გამოიყენეს სამკურნალო დანიშნულებით. დაიწყება ადვოკატირების კამპანია, რათა მოხდეს წყლის ანალიზის აღება და შემადგენლობის დადგენა. ჩატარდება ტრენინგი "გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა", მოეწყობა შეხვედრა ადგ. მთავრობასთან, განთავსდება წყლის მიმანიშნებელი ბანერი, სოც. ქსელებში დაიდება მოსწავლეების მიერ გადაღებული ვიდეო რგოლი და მოხდება პროექტის შეჯამება.
3 თვე
450 დოლარი
27
27