„წარსულის კვალდაკვალ...“


ნიპარიშვილი ნინო ბესიკი, შპს „ბესიკ ნიპარიშვილი“ მრავალპროფილიანი სკოლა–გიმნაზია.
კასპი
2015-11-13
2016-02-13
პროექტის მიზანია თემის ისტორიის პოპულარიზაცია მოსახლეობასა და მომავალ თაობაში. პროექტის ფარგლებში შერემონტდება მუზეუმისთვის ფართი, ჩატარდება კვლევა და სემინარი, მოეწყობა ფილმის ჩვენება და დისკუსია, მოძიებულ იქნება რეპრესირებულთა შესახებ ინფორმაცია და სხვა საგამოფენო მასალები, ჩატარდება ესეების კონკურსი, მომზადდება საინფორმაციო ბანერი და შეიქმნება ფილმი. შედგება თანამშრომლობა გორის სხვა სკოლებთან და ვიზიტი ოკუპაციის მუზეუმში.
3 თვე
450 დოლარი
24
24