გზა საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქეობისაკენ


კორძაია ინეზა , ბაშქოის საჯარო სკოლა
წალკა
2011-05-14
2011-06-14
პროექტი მიზნად ისახავს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციას ადგილობრივ თემთან, რაც მოხდება კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებით.
1 თვე
450 დოლარი
185