''რამდენადაც მწარეა წარსული, იმდენად ტკბილია აწმყო“


sastsraposhvili natia iosebi, საგარეჯოს #4 საჯარო სკოლა
საგარეჯო
2011-05-16
2011-08-16
პროექტის მიზანია იძულებით გადაადგილებული პირების ინტეგრაცია მათ თანატოლებთან, ამ მიზნით პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ერთობლივი ღონისძიებები, ტრენინგები ბავშვთა უფლებებზე, შემეცნებითი ღონისძიება და ექსკურსია.
3 თვე
450 დოლარი
40