ეს ჩვენი ასაკის ბრალია


შიბდიროვი ამბერკი როინი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის ძველი ქანდის საჯარო სკოლა
მცხეთა
2015-12-02
2016-03-02
პროექტის მიზანია მოზარდის გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებული თავისებურებების გამოკვეთა მათი ადეკვატური რეაგირების მიზნით. პრობლემების გამოკვეთის მიზნით ჩატარდება გამოკითხვა სკოლასა და თემში, გაიმართება დისკუსია, მომზადდება კედლის გაზეთი და ჩაიწერება ინტერვიუები. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა კლუბის ოთახი.
3 თვე
449.92 დოლარი
220
220