,, ჩვენც ვიქნებით აქტიური მოქალაქეები''


ნაზარიან ზოია მეხაკი, სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს საჯარო სკოლა
ახალქალაქი
2015-12-05
2016-02-05
პროექტის მიზანია მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლება ახალგაზრდებში. პროექტის ფარგლებში მოხდება სასკოლო და სათემო პრობლემების გამოვლენა, მომზადდება სიუჟეტები და მათ გადაწყვეტაზე მოსწავლეები ითანამშრომლებენ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ჩატარდება ტრენინგი აქტიურ მოქალაქეობაზე, მოეწყობა ვიდეო-ფილმების ჩვენება და განხილვა, დამზადდება ბუკლეტები და სოც. ქსელებში განთავსდება პროექტის შესახებ ინფორმაცია.
2 თვე
450 დოლარი
120
120