ნათელი მომავალი


ელიზბარაშვილი მეგი ტარიელი, სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლა
გორი
2015-12-05
2016-03-05
პროექტის მიზანია სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაცია. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება თემის საჭიროებათა კვლევა, მოეწყობა შეხვედრა თემის საკრებულოს წარმომადგენელთან, ჩატარდება სემინარები სხვადასხვა თემებზე, კლუბის ოთახის სარემონტო სამუშაოებისთვის მოეწყობა საქველმოქმედო კონცერტი, ჩატარდება ესეების კონკურსი, ნახატების გამოფენა და შეხვედრა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.
3 თვე
450 დოლარი
110
110