მოსწავლეთა უსაფრთხოება სკოლის გარეთ


ჩიჩუა ანი დავითი, "ივერონი"
თბილისი
2015-12-11
2016-03-11
პროექტის მიზანია სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოდ გადაქცევა. კერძოდ კი შშს სამინისტროსთან თანამშრომლობით გადასასვლელი ზებრისა და ავტობუსის გაჩერება (მოთხოვნით) მოწყობა. პროექტში ჩაერთვება საგზაო ნიშნებისა და უსაფრთხოების სკოლის პედაგოგი. ჩატარდება მოსახლეობისა და მშობელთა გამოკითხვა, მომზადდება სამინისტროს სახელზე წერილი და მოეწყობა პროექტის დასკვნითი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
450
450