მწვანე კვადრატი


ქორიძე მაკა ზაზა, ს.ს.ი.პ ქალაქ თბილისის N150-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2015-12-13
2016-03-13
პროექტის მიზანია სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. კერძოდ კი სკოლის ტერიტორიაზე რეკრეაციული ფართის მოწყობა. ჩატარდება კვლევა სკვერის მოწყობის შესახებ, ლანდშაფტის დიზაინერთან შეხვედრა, მოხდება ტერიტორიის გამწვანება და კეთილმოწყობა.
3 თვე
450 დოლარი
1000
1000