,, ჯანსაღი მომავალი თაობა“


ხურცილავა ზურაბი ზამირი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა
მარტვილი
2015-12-15
2016-03-15
პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. პროექტის ფარგლებში მოხდება სპორტული ინვენტარის შეძენა. ჩატარდება ტრენინგი, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, მხიარული სტარტები, მარათონი და გავრცელდება ბუკლეტები.
3 თვე
449.92 დოლარი
385
385