„ფუტკარი ჯანმრთელობის და განვითარების საწინდარი“


მონიკა მგალობლიშვილი ლაშქარა, სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაქვინჯის საჯარო სკოლა.
ზუგდიდი
2015-12-15
2016-03-15
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში მეწარმეობის შესახებ ცოდნის ამაღლება სკოლის ბაზაზე მეფუტკრეობის განვითარების გზით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ლექცია-სემინარები და პრაქტიკული მეცადინეობები, დაიბეჭდება ბროშურები მეფუტკრეობასთან დაკავშირებით, ჩატარდება კვლევა და სემინარი საბაზრო ეკონომიკაზე.
3 თვე
449.92 დოლარი
195
195