ვიცხოვროთ ჰარმონიულად !


მოლაშვილი გვანცა გოჩა, თელავის #1 საჯარო სკოლა
თელავი
2011-05-20
2011-06-20
მოზარდებს შორის კონფლიქტის პრევენციის მიზნით პროექტის ფარგლებში დამზადდება ბროშურები და მომზადდება ვიდეო რგოლი, რომელიც გაშუქდება ადგილობრივი მედია საშუალებებით.
1 თვე
450 დოლარი
2