"ბრბოდ ქცეული საზოგადოება"


აბუთიძე მარინე პორფილე, სამტრედიის #8 საჯარო სკოლა
სამტრედია
2016-03-11
2016-05-11
პროექტის მიზანია სმოქალაქო განათლების კაბინეტის მოწყობა და პარალელურად ქალთა ძალადობის მიმართ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ამ მიზნით სკოლაში ჩატარდება ტრენინგები "კანონმდებლობა და ქალთა ძალადობა" და "პრობლემა საზოგადოებაში და საზოგადოების დამოკიდებულება პრობლემისადმი". საზოგადოების ქალთა მიმართ დამოკიდებულების დადგენის მიზნით ჩატარდება კვლევა, ჩატარდება ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულ ენასთან, სადაც ნაჩვენებ იქნება ნაწყვეტი ფილმიდან "ნატვრის ხე" და მოეწყობა განხილვა "ბრბოდ ქცეული საზოგადოება". ჩატარდება თანატოლგანმანათლებელთა ტრენინგი გენდერულ საკითხებზე, ინფორმაცია გაშუქდება ადგილობვრივ გაზეთში და მოეწყობა პროექტის დასკვნითი ღონისძიება.
2 თვე
450 დოლარი
125
125