აქტიური მოქალაქეები–დემოკრატიული მომავლისათვის


სხილაძე ზაალი შოთა, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალავერდის საჯარო სკოლა
ზესტაფონი
2016-03-14
2016-06-14
პროექტის მიზანია სკოლის პრობლემების გამოვლენა და გადაჭრა ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობით. პროექტის ფარგლებში შერემონტდება სამოქალაქო განათლების კლას-კაბინეტი და აღიჭურვება ავეჯით, მოეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეხვედრა, პრობლემების განხილვა, ფილმის ჩვენება, დებატები დისკუსია და პროექტის დასკვნითი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
98
98