სასწავლო დარემოს გაუმჯობესება ჩემს სკოლაში


ხუნაშვილი მარიკა ხვთისო, ოძისის საჯარო სკოლა
დუშეთი
2016-03-19
2016-06-19
პროექტის მიზანია სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, კერძოდ კი მოსწავლეთათვის მოეწყობა სამუშაო სივრცე, რომელიც გამოიყოფა სკოლის შენობაში. მოეწყობა შეხვედრები თემის თვითმმართველობასთან თემის პრობლემების განხილვის მიზნით. მშობელთა ჩართულობით კი მოხდება შეძენილი ინვენტარის ტრანსპორტირება.
3 თვე
0 დოლარი
181
181