ოაზისი


ნატროშვილი ხათუნა , სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შრომის საჯარო სკოლა
ლაგოდეხი
2016-03-21
2016-06-21
პროექტის მიზანია სკოლის წყლით უზრუნველყოფა და რეკრეაციული ზონის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში დაიდგმევა წყლის ავზი და მოეწყობა წყალგაყვანილობის სისტემა. მოპირკეთდება ბილიკები, ჩატარდება მიწის სამუშაოები და მოეწყობა ყვავილების გაზონები.
3 თვე
449.29 დოლარი
350
350