ჩვენც ვისწავლოთ ხარისხიან გარემოში!!!!


ხალვაში მიხეილ ხაშიმი, სსიპ. ომარ ასლანიძის სახელობის სოფ.ჯიხანჯურის საჯარო სკოლა
ქობულეთი
2016-03-22
2016-05-22
პროექტის მიზანია სამოქალაქო განათლების ოთახის მოწყობა სადაც ჩატარდება შეხვედრები საზოგადოებისათვის ცნობილ ადამიანებთან, დისკუსიები, ტრენინგები. მოეწყობა ფილმის ჩვენება.
2 თვე
450 დოლარი
340
340