'ძმაო! ძმითა ხარ ძლიერი'


წიქარიშვილი თინათინ ოთარი, სსიპ #25 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2011-05-21
2011-07-21
პროექტის მიზანია სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ტოლერანტობისადმი, განზაკუთრებით აზერბაიჯანელი მოსწავლეების ტრადიციებისა და რელიგიის თაობაზე. პროექტი ითვალისწინებს კვლევას, ოჯახებში სტუმრობას და ვიდეო ფილმის გადაღებას ასევე სხვადასხვა ღონისძიებების ქართველი და აზერბაიჯანელი მოზარდების დამეგობრების მიზნით.
2 თვე
450 დოლარი
700