მომავლის დარბაზი


ვარდევანიან ვანიკ გარესინ, ბეჟანოს საჯარო სკოლა
ახალქალაქი
2016-03-22
2016-05-22
პროექტის მიზანია სკოლის სააქტო დარბაზის რეაბილიტაცია, სადაც ჩატარდება დებატები, დისკუსიები და ღია გაკვეთილები. მოსწავლეები მოხატავენ კედელებს და გააკეთებენ სამოქალაქო განათლების თემაზე წარწერებს. მოსწავლეების მონაწილეობით მოეწყობა ინსცენირებული სიუჟეტი თემაზე "მე-დამნაშავე და საზოგადოება, რის შემდეგაც შედგება დისკუსია თემისა და თვითმმართველობის წარმომადგენელთა შორის.
2 თვე
450 დოლარი
120
120