გზა მშვიდობისა!


ჩიტიშვილი ნინო სანდროს ასული, 39-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-05-21
2011-07-21
პროექტის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში, პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ტრენინგები, კვლევა, სადისკუსიო შეხვედრები და მოსწავლეთა მიერ დაარსდება მშვიდობის ბაღი.
2 თვე
740 დოლარი
60