ჯანსაღი თაობა-ჩვენი მომავალია


მესტუმრიშვილი ალექსი პაატა, ქალაქ თბილისის #32 საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-05-23
2011-05-23
პროექტი აერთიანებს თბილისის 4 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, რომლებსაც ჩაუტარდებათ ტრენინგი ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ. პროექტის ფარგლებში ჩაარდება თანატოლთა ტრენინგები, დისკუსიები, დებატები, სპორტული ღონისძიებები.
0 თვე
450 დოლარი
59