"ვიზრუნოთ ერთმანეთზე"


ბერიაშვილი ნატალია , სსიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულის საჯარო სკოლა
თელავი
2016-05-04
2016-08-04
პროექტის მიზანია შშმ პირების ინტეგრაცია და სკოლის 8 შშმ მოსწავლისათვის (2 ეტლით გადაადგილდება) სკოლაში პანდუსის და რესურს ოთახის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები, მოეწყობა გამწვანების აქცია და სახელობითი ხეების დარგვა, მოსწავლეები გადაიღებენ ვიდეორგოლებს და ეწვევიან სანერგე მეურნეობას.
3 თვე
1000 დოლარი
8
8