იყავი მზად უკონფლიქტო ურთიერთობისთვის


შატბერაშვილი ნანა დავითი, სსიპ ქ.რუსთავის მე-10 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2011-05-26
2011-06-26
პროექტის ფარგლებში მოზარდებს შორის ძალადობის პრევენციის მიზნით ჩატარდება ტრენინგები ტოლერანტობაზე, შეიქმნება სამოქალაქო კლუბი, ჩატარდება კვლევა თემაზე რა იწვევს მოზარდებში არატოლერანტულ ქცევას, დაიდგმება წარმოდგენა და გაიმართება დისკუსიები ექსპერტების და ფსიქოლოგების მონაწილეობით.
1 თვე
237 დოლარი
100