ერთად განათლებული მომავლისკენ!


კიკოლაშვილი ქეთი , ბოგვის საჯარო სკოლა
თეთრიწყარო
2016-10-23
2016-12-23
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში წიგნიერების კულტურის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება გამოკითხვა თუ რა წიგნები აინტერესებს მოსწავლეებს. მოხდება ამ წიგნების ელექტრონული ვერსიების მოძიება და აკინძვა. დაბალი კლასის მოსწავლეებისთვის ჩატარდება კითხვის საათები, რომლებიც ნახატების საშუალებით გადმოსცემენ თავიანთ საყვარელ გმირებს და მოეწყობა გამოფენა. ჩატარდება კონკურსი წაკითხულის გააზრებაში, საინტერესო მწერალთან შეხვედრა, შედგება ახალი წიგნების სია, რომელიც გამოიკვრება თემში.
2 თვე
421.99 დოლარი
500
500