მზის ქალაქი


მეტრეველი დარეჯანი , სსიპ ონის მუნიციპალიტეტის უწერის საჯარო სკოლა.
ონი
2016-11-07
2017-02-07
პროექტის მიზანია შშმ მოსწავლეების ინტეგრაციისა და მათი უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით ქსოვის ჯგუფის ჩამოყალიბება. ასევე ეს მოსწავლეები 3 თვის განმავლობაში ონის სამხატვრო სკოლაში ივლიან თექაზე მუშაობის შესასწავლად, რომელთა ტრანსპორტირებასაც უზრუნველყოფს შპს "მოედანი 2009". პარალელურად ჩატარდება ტრენინგები, საინფორმაციო შეხვედრა "რა არის პროფესიული განათლება", დისკუსია, მხატვრული ფილმის ჩვენება, ნამუშევრების შეკრება და გამოფენის მოწყობა.
3 თვე
449.9 დოლარი
36
36