ჩვენი ეზო


ჩიქოვანი ფატიმა ვაჟას, სსიპ ხონის მუნიციპალიტეტის ს.გორდის საჯარო სკოლა
ხონი
2016-11-11
2017-02-11
პროექტის მიზანია სკოლაში სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება და მოსწავლეებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა სამოქალაქო განათლების კაბინეტი, ჩატარდება თემში გამოკითხვა მოსახლეობის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ჩატარდება ტრენინგები, შეხვედრა ადგ. თვითმმართველობასთან, დამზადდება ფლაერები და მოეწყობა სასწავლო ვიზიტი პარლამენტში. მოსწავლეები ითანამშრომლებენ ადგ. მედიასთან.
3 თვე
450 დოლარი
148
148