ინტეგრაცია = წარმატებას


სარქისიან გაიანე , პატარა გონდრიოს საჯარო სკოლა
ახალციხე
2016-11-11
2017-02-11
პროექტის მიზანია სომხური მოსწავლეების ინტეგრაცია საზოგადოებაში. პროექტის ფარგლებში მოხდება ნინოწმინდის # 4 სკოლასთან თანამშრომლობა, მოეწყობა ინტეგრირებული ფესტივალი, დაიბეჭდება ორენოვანი ბუკლეტები, წარმოდგენილ იქნება ინტეგრირებული სპექტაკლი, ჩატარდება ინტეგრირებული სპორტული ტურნირი და ახალციხეში, სკოლა მზექაში მოეწყობა კონფერენცია.
3 თვე
450 დოლარი
96
96