ჯანსაღი გარემო მომავალი თაობისთვის


ჩადუნელი სალომე ბესიკი, სსიპ ხაშურის რაიონის სოფელ იტრიას სკოლა
ხაშური
2011-05-28
2011-07-28
პროექტის მზიანია სოფელ ჩუმათელეთში სასეირნო და დასასვენებელი ზონის მოწყობა გალამაზება. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება საინფორმაციო დაფა, სადაც აისახება ინფორმაცია სამოქალაქო განათლბის საკითხებზე ბავშვებსა და მოზარდებში, კონკრეტულად კი ტოლერანტობაზე, ბავშვთა უფლებებზე, აქტიურ მოქალაქეობაზე და სხვა.
2 თვე
427 დოლარი
200