უარი ნაადრევ ქორწინებას


ბიბილაშვილი თამთა , სსიპ- ქალაქ თბილისის №209 საჯარო სკოლა
თბილისი
2016-11-13
2017-02-13
პროექტის მიზანია მოსახლეობაში ნაადრევი ქორწინების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება მოსახლეობასთან ინტერვიუები, ლექცია-სემინარი, დისკუსია, მომზადდება ვიდეორგოლი, შედგება გასაუბრება ნაადრევ ქორწინებაში მყოფ პირებთან და მოძღვართან და მოეწყობა ფოტოგამოფენა.
3 თვე
450 დოლარი
340
340