ნაადრევი ქორწინების პრევენცია


მუსაევა ნაირა , კალინინოს საჯარო სკოლა
გარდაბანი
2016-12-04
2017-02-04
პროექტის მიზანია ნაადრევი ქორწინებსი პრევენციის ხელშეწყობა. პროქტის ფარგლებში ჩატარდება შეხვედრა იმ მხარეებთან ვისაც შეუძლია ამ თემაზე დახმარების გაწევა, ჩაიწერება ინტერვიუები აზერბაიჯანულ ენაზე (ქართული სუბტიტრებით) და შეიქმნება ფილმი, დაიბეჭდება ლიფლეტები და მოეწყობა შეხვედრა სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებთან და ფილმის ჩვენება.
2 თვე
447.58 დოლარი
500
500