მუზეუმი მომავალი თაობებისათვის


გაბრიელიან არევიკ , ვაჩიანის საჯარო სკოლა
ახალქალაქი
2016-12-04
2017-02-04
პროექტის მიზანია სკოლაში ეთნოგრაფიული მუზეუმისთვის ფართის რეაბილიტაცია და ამით სოფლის კულტურისა და ტრადიციების პოპულარიზაცია. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდება კონფერენცია, მოსახლეობასთან შეხვედრა დამატებითი ექსპონანტების შემოწირულობების მიზნით, ახალქალაქის მუზეუმის თანამშრომლებთან შეხვედრა და სემინარი. დაიბეჭდება საინფორმაციო ბუკლეტები და მოხდება მუზეუმის გახსნა.
2 თვე
450 დოლარი
256
256