გზა ევროპისკენ


წიკლაური ლელა , ჯავშანიანის საჯარო სკოლა
რუსთავი
2016-12-06
2017-02-06
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება ევროკავშირთან მიმართებაში. ჩატარდება ტრენინგი, მოეწყობა დებატები, დაიბეჭდება ორენოვანი ფლაერები და გავრცელდება თემში. მოსწავლეები ესტუმრებიან პარლამენტსა და პრეზიდენტის რეზიდენციას. პროექტის განხორციელებაში ჩაერთველა სოფ. გეტას სკოლა.
2 თვე
0 დოლარი
300
300