იყავი აქტიური მოქალაქე


ბორაშვილი ნიკა (ბაჩანა) მამუკა, მანავის საჯარო სკოლა
საგარეჯო
2011-05-28
2011-07-28
პროექტის ფარგლებში არაქართულ სოფლებში მანავის სამოქალაქო კლუბის ინიციატივით ცატარდება ტრენინგი აქტიურ მოქალაქეობაზე, რათა მოხდეს მოსახელობსი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლება, პროექტი გამიზნულია აზერბაიჯანელი თანატოლების დამეგობრებასა და მათი ჩართვაზე სამოქალაქო აქტივობებში.
2 თვე
337 დოლარი
15